Dluhopisy vydávané v rámci koncernu e-Finance, a.s.

Obchodní korporace působící v rámci koncernu e-Finance, a.s. v současnosti emitují následující emise dvouletých a desetiletých dluhopisů pro občany s garantovaným ročním výnosem 4,5 % a 6 %. Přičemž 4,5% výnos u dvouletých dluhopisů eFi Palace je vyplácen každý rok a 6% roční výnosy u desetiletých dluhopisů e-Finance jsou vyplaceny úhrnně při splatnosti dluhopisu. V případě dluhopisů e-Finance s 6% ročním úrokem lze požádat o splacení dluhopisu bez poplatku již po pěti letech od upsání dluhopisu. Koncern e-Finance, a.s. je realitní investiční skupinou investující do nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu či prodeji.
Dluhopisy e-Finance, a.s. Chci investovat

Dluhopisy e-Finance, a.s. s ročním úrokem 6 %

e-Finance, a.s. sděluje, že veřejná nabídka dluhopisů E-FINANCE IV byla ukončena.

Nominální hodnota dluhopisu E-FINANCE IV (Kurz k datu 1.12.2024): 20 000 Kč
Kurz dluhopisu E-FINANCE IV k dnešnímu dni (25.07.2016): 12 299.77 Kč


Přeplatek:

%


%

Přeplatek:

%

Od počátku emise dosáhnou dluhopisy 34% výnosu za 5 let, a 79% výnosu za 10 let!

Dluhopisy E-FINANCE IV nabízí mimořádnou příležitost zhodnocení vložených finančních prostředků s průměrným ročním výnosem 6%, po dobu pěti nebo deseti let, dle vlastního rozhodnutí investora. Hodnota dluhopisu se navyšuje každý den o alikvotní část výnosu.

Tabulka zhodnocení dluhopisů

Splacení dluhopisů

Dluhopisy budou splaceny na základě jejich předložení dle emisních podmínek emitenta, tedy po deseti letech od data emise nebo po pěti letech od jejich upsání.

Splacení dluhopisů po pěti letech od jejich upsání

Termín splatnosti v případě požadavku investora na splacení dluhopisu po pěti letech je 90 dnů ode dne předložení dluhopisu. Žádost o splacení lze podat ve lhůtě nejdříve 60 dnů před a nejpozději patnácti dnů po uplynutí pěti let od upsání dluhopisu. V tomto případě e-Finance neúčtuje investorovi žádné poplatky za předčasné splacení dluhopisu.

Splacení dluhopisů mimo termíny po pěti a deseti letech

e-Finance, a.s. nabízí investorům kromě řádného termínu předčasného splacení emisní hodnoty dluhopisu po pěti letech od jejich upsání, a běžného termínu splacení po deseti letech, také možnost požádat o odkup dluhopisu v jakémkoli termínu, včetně alikvotní části výnosu, a to dle podmínek uvedených v emisních podmínkách dluhopisu, které jsou součástí prospektu - viz. níže.

Využití prostředků získaných z dluhopisů

Investiční strategií e-Finance, a.s. je investovat prostředky získané z dluhopisů do nákupu nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování a následný prodej.

Forma dluhopisů

Dluhopisy jsou vystaveny v listinné podobě na řad a volně převoditelné na třetí osobu tzv. "rubopisem", čímž je omezeno riziko jejich zneužitelnosti v případě jejich ztráty nebo odcizení.

Jak dluhopisy koupit

Dluhopisy lze koupit za aktuální emisní kurz (viz. orientační graf a tabulka výše), který narůstá každým dnem o alikvotní část výnosu dluhopisu, na základě smlouvy o upsání dluhopisů uzavřené mezi e-Finance, a.s. a investorem tzn. občanem nebo firmou.
Nabídka dluhopisu je omezena upsáním celkové nominální hodnoty dluhopisů, tedy prodejem 4000 kusů dluhopisů.

Realitní skupina e-Finance, a.s.

e-Finance, a.s. je společností působící na českém trhu od roku 2001.

Od svého založení se společnost zaměřuje na činnost spojenou s investicemi do nemovitostí. Společnost je 100% vlastníkem realitní společnosti e-Finance Reality, s.r.o. Je také dražebníkem ve smyslu Zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Společnost je 100% vlastníkem stavebních společností e-Finance Developer, s.r.o. a Czech Property Fund, s.r.o., které se zabývají zejména výstavbou a rekonstrukcemi nemovitostí ve vlastnictví společností patřících do realitní skupiny e-Finance, a.s.

Do realitní skupiny e-Finance, a.s. také patří 100% dceřiná společnost eFi Palace, s.r.o., která je vlastníkem a provozovatelem mutifunkčního areálu o rozloze 2 900 m2 v centru Brna, kde je v šestipodlažní nemovitosti k dispozici k pronájmu 59 ubytovacích jednotek viz. eFi Palace, kanceláře, apartmánový hotel provozovaný pod značkou eFi Palace Hotel a restaurace Stará Tkalcovna. V lednu 2014 začala výstavba dvorního křídla, ve kterém bude od jara roku 2015 k dispozici k pronájmu dalších 29 bytů, fitness a wellness centrum. eFi Palace dosahuje téměř plnou obsazenost ubytovacích jednotek, bytů a nebytových prostor.

Strategickým cílem realitní skupiny e-Finance, a.s. jsou další investice do rezidenčních nemovitostí v atraktivních lokalitách ČR.

Žádost o informaci

 

Mohlo by Vás také zajímat :

Dluhopisy eFi Palace
 
 
Dluhopisy eFi Palace Chci investovat

Dluhopisy eFi Palace, s.r.o. s ročním úrokem 4,5 %

eFi Palace

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost eFi Palace, s.r.o., která je součástí koncernu e-Finance, a.s., vydáv ke dni 1. dubna 2016 třináctou emisi dluhopisů areálu ubytovacího a hotelového komplexu eFi Palace Hotel, nacházejícího se v centru Brna, jehož příjmy jsou generovány z pronájmů nemovitostí, a to ubytovacích jednotek, bytů a nebytových prostor. Tato emise je určena pro investory se zájmem o investování do produktu spojeného s konkrétní nemovitostí.

Úrokový výnos

Dluhopisy nesou pevné zhodnocení ve výši 4,5 % p.a. Uvedený úrok je fixovaný po celé dvouleté období a jeho výše se nemění bez ohledu na případný pokles bankovních úrokových sazeb. Úrok bude majiteli dluhopisu vyplácen po prvním roce a po dvou letech při splacení celé investice.

Forma dluhopisů

Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě, na jméno a jsou volně převoditelné rubopisem, přičemž převod nepodléhá schválení a není ani zpoplatněn. Rovněž upsání dluhopisu je realizováno bez jakýchkoli poplatků.

Splacení dluhopisu

Dluhopisy jsou dvouleté, přičemž držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný odkup s tříměsíční výpovědní dobou.

Upsání a koupě dluhopisů

Nejprve uzavřete smlouvu o upsání a koupi dluhopisů, poté uhradíte emisní kurz upsaných dluhopisů, a to buď převodem na účet, který je ve smlouvě uveden, nebo v hotovosti (hotovost pouze do ekvivalentu 270 000 Kč), a následně Vám budou předány dluhopisy. Dluhopisy mohou být také zaslány poštou jako pojištěná cenná zásilka. Nominální hodnota jednoho dluhopisu a minimální výše investované částky činí 30 000 Kč. Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v budově eFi Palace, korespondenční formou nebo po vyplnění objednávkového formuláře na internetových stránkách http://www.efipalace.cz/dluhopisy-efi-palace.

Schválení ČNB

Podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT se schvaluje základní prospekt dluhopisů účastníka řízení, společnosti eFi Palace, s.r.o., IČO 29378702, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, vydávaných v rámci nabídkového programu ve smyslu § 36a odst. 1 písm. a) ZPKT.
Kompletní rozhodnutí ČNB o schválení dluhopisů eFi Palace

Kompletní informace

Ke stažení: eFi Palace - základní prospekt dluhopisového programu
Ke stažení: Konečné podmínky nabídky pro emisi Dluhopisů eFi Palace XIII
Ke stažení: Dodatek k prospektu dluhopisů eFi Palace, s.r.o.
S emisními podmínkami se lze rovněž seznámit v sídle emitenta na adrese Bratislavská 234/52, Brno, kde jsou zdarma dostupné ve formě brožury a na elektronickém nosiči dat CD.
Ke stažení: Znalecký posudek eFi Palace, s.r.o.

Žádost o informaci

Objednávka dluhopisů eFi Palace

 
Objednávka dluhopisů E-FINANCE IV byla úspěšně odeslána
Naš pracovník Vás bude kontaktovat

Děkujeme za využití našich služeb.
 

Mohlo by Vás také zajímat :

Dluhopisy e-Finance
 
Máte dotaz? Kontaktujte nás
Váš dotaz byl úspěšně odeslánDěkujeme za zaslání dotazuposlat další »Vytiskni stránku Pošli známému
Odkaz byl úspěšně odeslán   poslat další »